Parafia św. Tomasza Apostola - Nowe Miasto Lubawskie / Nowe Miasto n. Drwęcą

Kronika parafialna

16 października 2008 roku, tak jak w poprzednich latach obchodziliśmy Dzień Papieski. Z tego powodu odbyło się w naszej parafii wiele ciekawych spotkań dotyczących Jana Pawła II i jego myśli. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa „Jan Paweł II – wychowawca młodych”.
Wspólnie ze wspólnotą naszej parafii uczciliśmy największego z Polaków podczas spotkań w szkołach i w kościele. Odbyło się kilka konkursów związanych z myślą i nauczaniem Papieża Polaka, konkursy recytatorskie w szkołach i na szczeblu powiatowym, konkursy plastyczne. Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Papieskiego była Msza św., która odbyła się w Bazylice, przygotowana przez Gimnazjum w Nowym Mieście z udziałem uczniów nowomiejskich szkół i wiernych naszej parafii.


Nowy wikariusz

Ks. Kazimierz Recki ur. 4 września 1983 r. w Działdowie od dnia 21 lipca 2008 r. dekretem biskupa diecezjalnego został nowym wikariuszem w naszej parafii. Ks. Kazimierz otrzymał święcenia kapłańskie 21 czerwca 2008 r. w katedrze św. Janów w Toruniu z rąk biskupa Andrzeja Suskiego.


Ksiądz Grzegorz Kopeć ur. 04.04.1975 r. w Toruniu , od 23.08.2004 r. do 23.08.2008 r. pełnił posługę liturgiczną w naszej parafii. Przez cztery lata sprawował opiekę duszpasterską nad poszczególnymi grupami parafialnymi: zespołem muzycznym „Levemus corda”. Akcją Katolicką, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, a od 2006 r. przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej. Ksiądz Grzegorz odszedł z naszej parafii do parafii konkatedralnej św. Trójcy w Chełmży.


4 września 2008 roku rozpoczęliśmy nauki rekolekcyjne poprzedzające obchody parafialnego odpustu ku czci Matki Bożej czczonej w wizerunku Łąkowskiej Pani. Tego samego dnia o godz. 17.00 rozpoczęła się procesja z kopią figury Matki Boskiej Łąkowskiej nad rzekę, skąd w procesji wodnej figura popłynęła do Łąk Bratiańskich. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. w Łąkach z błogosławieństwem pojazdów.
Kolejne dni naszych ćwiczeń duchownych upłynęły pod hasłem „Dla mnie bowiem żyć to Chrystus”; codzienne nauki rekolekcyjne wygłaszał ks. kanonik Mirosław Owczarek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie. Każdego dnia wierni spotykali się na Mszach św. z nauką, codziennie też o godz. 21.00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim.
5 września wierni uczestniczyli w sakramencie pokuty i pojednania z udziałem kapłanów z dekanatu, natomiast 6 września księża odwiedzili chorych, którzy nie mogą samodzielnie przybyć do świątyni.
7 września w wigilię naszych uroczystości odpustowych Msze św. odbywały się w porządku niedzielnym, o godz. 21.00 odbyła się procesja ze świecami wokół Bazyliki, o 22.00 rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy figurze Najświętszej Maryi Panny Łąkowskiej, a o godz. 24.00 odbyła się pasterka Maryjna, której przewodniczył ks. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Sampławie.
Sumie odpustowej w dniu 8 września o godz. 11.00 przewodniczył ks. Biskup Józef Szamocki. Tradycyjnie już o godz. 14.00 do naszej Bazyliki przyszły dzieci wraz z rodzicami, by otrzymać Boże błogosławieństwo, którego udzielał ks. Bp Józef. O godz. 18.00 odbyła się Msza św. kończąca nasze uroczystości odpustowe.


Pilegrzymka

2 sierpnia 2008 r. około godz. 7.45 z naszej parafii wyruszyła po raz kolejny Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Podczas pierwszego etapu wspólnego pielgrzymowania towarzyszył nam ks. Bp Józef Szamocki, który wygłosił pątnikom konferencję aestetyczną na temat osoby Apostoła Narodów św. Pawła.
Pielgrzymi mimo upału i zmęczenia, ale jednak szczęśliwi dotarli na Jasną Górę 13 sierpnia, gdzie wspólnie modlili się przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Przewodnikami grupy nowomiejskiej byli ks. Jacek Koczorski i ks. Wojciech Osicki.
Zanim jednak nasi pątnicy wyruszyli w drogę ks. Bp Józef Szamocki dokonał poświęcenia nowego krzyża misyjnego. Krzyż, który dotychczas stał na przykościelnym terenie został zniszczony podczas lipcowych burz i wiatrów. Nowy został wykonany z klejonego mahoniu, znajduje się na nim odświeżony i pokryty lakierem cynkowy wizerunek Chrystusa. W ceremonii uczestniczyli pielgrzymi i żegnający ich mieszkańcy miasta.


12 lipca podczas Mszy św. o godz. 12.30 do naszej bazyliki została procesyjnie wniesiona figura Madonny Nowomiejskiej, która dotychczas znajdowała się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Oceania się, że figura pochodzi z 1390 roku. W latach ’80 XX wieku Madonna trafiła do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Od 12 lipca figura Madonny znajduje się w retabulum ołtarza nawy północnej naszego kościoła.


W pierwszą niedzielę lipca 06.07.2008 r., o godz. 12.30 w naszej parafii obchodziliśmy odpust parafialny ku czci patrona naszej parafii św. Tomasza Apostoła. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Andrzej Suski Biskup Toruński. Po uroczystej Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna wokół naszej bazyliki. Nasza parafialny odpust był właczony w przeżywanie i świętowanie dni Nowego Miasta Lubawskiego w związku z czym o godzinie 16.30 w naszym kościele miała miejsce premiera gospelowej mszy „Missa pro pace”, którą skomponował Tomasz Glanc.


Pielgrzymka do Lip

1 lipca 2008 r., ok. godziny 9.00 z naszego Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej wyruszyła piesza pielgrzymka do kościoła św. Anny w Lubawie, gdzie czczona jest Matka Boża Lipska. Po uroczystych Nieszporach, którym przewodniczył Ks. Biskup Andrzej Suski Pasterz Kościoła Toruńskiego, wyruszyła uroczysta procesja z figurą Matki Bożej do Lip.


22.06.2008 r., w naszym kościele o godz. 12.30, została odprawiona Msza św. prymicyjna przez Neoprezbitera Stanisława Piwowarczyka – werbistę. O. Stanisław Piwowarczyk urodził się w Nowym Mieście Lubawskim 27 września 1981 roku, tu ukończył szkołę podstawową, a w 2000 roku zdał egzamin maturalny. W sierpniu tego roku rozpoczął postulat w Laskowicach Pomorskich, a we wrześniu pojechał do Chludowa, gdzie odbył roczny nowicjat z zgromadzeniu księży Werbistów. Po dwóch latach studiów filozoficznych w Seminarium Duchownym w Pieniężni , Stanisław Piwowarczyk pojechał na dalsze studia do Sankt Augustin koło Bonn. 8 czerwca 2008 roku w Sankt Augustin przyjął sakrament świeceń w stopniu prezbitera. Swoją posługę misyjna o. Stanisław pełnić będzie w Brazylii.


Pielgrzymka do Rzymu i do Lichenia

Od 11.04 do 18.04 odbywała się pielgrzymka z naszej parafii wraz z wiernymi parafii Łąkorz do grobu Sługi Bożego Jana Pawła II. Na szlaku pielgrzymkowym znalazły się takie miasta jak: Wenecja, Piza, Siena, Asyż, Rzym. Duchową opiekę nad pielgrzymami pełnili: Ks. Waldemar Deuter – proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Łąkorzu oraz ks. Jacek Koczorski – wikariusz parafii św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.
W dniu 26.04.2008 r., natomiast wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do Lichenia. Pielgrzymi po przybyciu do Sanktuarium M.B udali się Mszę św. o godz. 12.oo. Następnie był czas na zwiedzanie Sanktuarium. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawowali: ks. Jacek Koczorski i ks. Wojciech Osicki.

« 1 2 3 4 5 »

zarządzanie

Footer