Parafia św. Tomasza Apostola - Nowe Miasto Lubawskie / Nowe Miasto n. Drwęcą

Kronika parafialna

Miesiąc maj od wieków jest czasem, w którym szczególną czcią otaczamy Matkę Bożą. W naszej parafii obok nabożeństw majowych w bazylice odbywają się wspólne modlitwy przy poszczególnych kapliczkach. W tym roku wierni wraz z ks. Proboszczem modlili się kolejno w następujących miejscach:
01.05 – figura św. Tomasza Apostoła, ul. Działyńskich
03.05 – figura św. Jana Nepomucena, ul. Tysiąclecia
05.05 – Łąki Bratiańskie, teren poklasztorny
07.05 – figura Matki Bożej na terasie z Łąk do Nowego Dworu
09.05 – Nawra, centrum wsi
11.05 – figura Matki Bożej, ul. Wojska Polskiego
13.05 – figura Matki Bożej, Pacółtowo
15.05 – figura Matki Bożej, ul. Kasztanowa
17.05 – kapliczka przy ul. Jagiellońskiej
19.05 – figura Matki Bożej, ul. Kopernika
21.05 – krzyż przy szpitalu, przejście do figury M.B., ul. Narutowicza
23.05 – od krzyża, ul. Kornatki do figury M.B., ul. Słoneczna
25.05 – od figury u p. Karbowskich do ul. Narutowicza
27.08 – Lipowiec
29.05 – Marzęcice, od figury Chrystusa Króla do figury M.B
31.05 – ul. Kamionki, na zakończenie Msza św.


W dniach 1.05.2008 r. i 3.05.2008 r. do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w naszej parafii 144 dzieci. Po raz pierwszy Sakramentu Eucharystii naszym najmłodszym udzielił ks. Proboszcz Zbigniew Markowski. Dzieci do I Komunii św., przygotowywały panie katechetki: Elżbieta Lewandowska i Sylwia Cieszyńska oraz ks. Grzegorz Kopeć.


Z okazji 3 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II w naszej parafii odbyły się uroczyste spotkania w szkołach Nowego Miasta, podczas których młodzież wspominała słowa papieża Polaka.
Ponadto odbyła się uroczysta Droga Światła ulicami miasta; krzyż nieśli przedstawiciele wspólnot parafialnych oraz szkół. O godzinie 21.37 wspólnie odśpiewano Barkę, a wierni udali się na Mszę św., sprawowana w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.


Rekolekcje Wielkopostne

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczęliśmy w naszej parafii 9.03.2008 r., koncertem Tomasza Kamińskiego, w trakcie którego usłyszeliśmy pieśni wielkopostne. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które trwały od `10 so 12.03.08 r., w tym roku głosiło 7 sióstr ze Zgromadzenia św. Wincentego a’ Paulo. Nauki głoszono w Szkołach Podstawowych w naszym mieście, w Nowomiejskim Domu Kultury i kinie dla uczniów Gimnazjum i szkół średnich, w Domu Dziecka, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Domu Pomocy Społecznej.
Nauki podczas Mszy św. dla gimnazjalistów i licealistów głosił ks. Mariusz Klimek, Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. W Zespole Szkół im. C. K. Norwida rekolekcje dla młodzieży prowadził diakon Paweł Sobociński, który głosił także Słowo Boże podczas Mszy św., dla dzieci ze szkół podstawowych. W Zespole Szkół Rolniczych nauki głosił kleryk Marcin Banach, zaś w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzęcicach kleryk Marcin Sokołowski i diakon Leszek Witkowski. Na zakończenie rekolekcji, w środę 12.03.2008 r. o godz. 18.00 siostry szarytki z Lubawy, które głosiły nauki dla dzieci i młodzieży, złożyły wotum Matce Bożej Łąkowskiej w postaci medalika Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, który zawisł wśród wot w naszej Bazylice.


11 lutego 2008 roku już szesnasty raz odbył się Światowy Dzień Chorego. Także w naszej parafii została odprawiona Msza św., z udzieleniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lourdzkim . W homilii ks. Proboszcz nawiązał do słów papieża Jana Pawła II, że chorzy są skarbem Kościoła. Przywołując miejsce objawień maryjnych w Lourdes, ks. Proboszcz przypomniał opiekunów i wolontariuszy, którzy czynnie pomagają chorym i niepełnosprawnym w tym miejscu. To właśnie dzięki bezinteresownej pomocy chorzy odczuwają tak często brakującą im bliskość drugiego człowieka. Po Mszy św., chorzy udali się na spotkanie do Gimnazjum, gdzie czekał na nich poczęstunek i krótkie przedstawienie oparte na „Hymnie o miłości” św. Pawła.


Podsumowanie 2007 roku

W dniu 10.02.2008 roku podczas niedzielnych Mszy św., kapłani odczytali podsumowanie roku 2007 w naszej parafii. W tym roku w parafii św. Tomasza Ap. Udzielono 143 dzieciom sakramentu chrztu św., odbył się 139 pogrzebów i 91 par zawarło sakramentalny związek małżeński, do I Komunii św. Przystąpiło 144 dzieci, a sakrament bierzmowania przyjęło 197 osób.


Tegoroczny Adwent rozpoczął się 02.12.2007 r. Tym samym rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, którego głównym mottem stały się słowa: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Przez kolejne dni adwentu odprawialiśmy Roraty, a dnia 21 grudnia rozpoczęły się rekolekcje parafialne, które w tym roku prowadził o. Andrzej – bernardyn z Częstochowy. Nauki rekolekcyjne trwały do 23. 12, a podczas ich trwania ojciec rekolekcjonista nawiązał do hasła nowego roku kościelnego.
Uroczystości Narodzenia Pana Jezusa rozpoczęły się Pasterką, podczas której oprawę liturgicznego śpiewu prowadził chór parafialny „Cecylia” oraz zespół „Levemus corda”. Z radością zaśpiewaliśmy:
„Gdy się Chrystus rodzi…”. Homilię wygłosił ks. Proboszcz Zbigniew Markowski, który w swoich słowach nawiązał do dzisiejszych domów rodzinnych, w których bardzo często brakuje Jezusa, a zastępuje nam Go komputer, telewizor; często też nie mamy czasu dla siebie, nie znajdujemy swojego miejsca i często szukamy go gdzieś poza domem rodzimym. Na zakończenie Pasterki kapłani złożyli wiernym życzenia.


Turniej piłki nożnej im. Piotra Hogi
W dniach od 24 – 25 listopada 2007 r., w Górznie i Brodnicy odbył się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Piotra Hogi. Turniej jest cykliczną imprezą organizowaną dla uczczenia pamięci wielkiego miłośnika sportu oraz człowieka o wielkim sercu wrażliwym na potrzeby bliźniego. W turnieju brały 24 drużyny, w tym z naszej parafii w składzie: Mateusz Zgliński, Dawid Zawadzki, Stanisław Stasiuk, Kamil Tessmer, Martin Przeradzki, Marcin Przeradzki, Janusz Draszewski, Jakub Cieszyński. Drużyna „Parafia św. Tomasza” po raz pierwszy startowała w turnieju i zajęła wysokie VI miejsce.


„UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI”

W dniu 16.11.2007 r. odbyła się na Cmentarzu Parafialnym uroczysta adopcja zabytku – nagrobka ś.p. Zbigniewa Maternickiego. Uroczystość przygotowała młodzież nowomiejskiego Gimnazjum pod kierownictwem nauczycielek – Magdaleny Kortes i Mirosławy Milewskiej.
Adopcja nagrobka odbyła się w ramach programu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Bankową im. L. Kronenberga. Młodzież już od marca 2007 r. zajmuje się nagrobkiem, dba o porządek, zapala znicze i przynosi świeże kwiaty.
Młodzież odczytała okolicznościowe wiersze oraz akt adopcji i zobowiązanie do opieki nad niszczejącym i cennym nagrobkiem, pod którym złożono podpisy. W uroczystości wzięli udział: pani dyrektor Gimnazjum Bożena Rutkowska-Marciniak, z Urzędu Miasta pan Jerzy Grządzielewski, ks. Proboszcz Zbigniew Markowski oraz pan Janusz Laskowski, który od dawna interesuje się cmentarzem nowomiejskim i zabytkami, które się na nim znajdują.
W krótkiej modlitwie poprowadzonej przez ks. Proboszcza wszyscy zebrani pomodlili się za zmarłych z rodziny Maternickich oraz spoczywających na naszym cmentarzu.
Podczas spotkania w Gimnazjum ks. Proboszcz i pani Dyrektor podziękowali młodzieży za trud i serce włożone w opiekę nad zabytkiem, za zaangażowanie w pracę na rzecz cmentarza, miasta i parafii.


Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej to już nasze dziewiąte spotkanie z tymi inicjatywami, które wykorzystując wartości kultury zbliżają nas do Boga. Tym razem także nie zabrakło wielu ciekawych, nowych wydarzeń. Dni Kultury Chrześcijańskiej były także w połączone z Dniem Papieskim, którego głównym mottem w tym roku było: „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. Obchody tych Dni rozpoczęły się 14 października uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Mariusz Klimek, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Tego samego dnia o godz. 14 odbył się w naszej bazylice przegląd chórów, wzięły w nim udział chór z Brodnicy z parafii Matki Bożej Fatimskiej, chór z parafii Górzno, z Lubawy oraz nowomiejski chór Harmonia.
Nie zabrakło także konkursów dla dzieci i młodzieży takich jak konkurs plastyczny, fotograficzny czy recytatorski, którego finał powiatowy odbył się w Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim. Jedną z ciekawszych inicjatyw DKCH był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół pt. „Liryczne ścieżki Jana Pawła II”. W zadumie i przy dźwiękach muzyki młodzież naszej parafii rozważała słowa papieża. Także w nowomiejskim Gimnazjum odbył się uroczysty apel przygotowany przez ks. Wojciecha Osickiego, podczas którego młodzi ludzie recytowali poezję Karola Wojtyły oraz zaśpiewano ulubioną pieśń papieża – „Barkę”.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było spotkanie z dr Jackiem Stacherą, który prowadził prace konserwatorskie malowideł ściennych w prezbiterium naszej bazyliki. Podczas tego spotkania mogliśmy poznać „tajniki” pracy konserwatorskiej oraz obejrzeć cenne malowidła ścienne już po konserwacji.
20 października po Mszy św. o godz. 18 mogliśmy obejrzeć przedstawienie, które odbyło się w naszej bazylice – „Cud w Kanie Galilejskiej”. Przygotowane ono zostało przez zespół taneczny „Bagatelka” oraz „B2” oraz młodych aktorów działających przy nowomiejskim Domu Kultury pod kierownictwem Marleny Rymer oraz Małgorzaty Piwowarczyk. Po zakończeniu przedstawienia ks. Proboszcz Zbigniew Markowski podkreślił pozytywne przesłanie idei narzeczeństwa we współczesnym świecie, które miało swoje odzwierciedlenie podczas występu młodych aktorów i tancerzy.

Po występie młodzieży mogliśmy wysłuchać koncertu organowego i fortepianowego w wykonaniu pana Tomasza Glanca światowej sławy kompozytora i muzyka. pochodzącego z naszej parafii. Odbyła się także promocja płyty, na której znajdują się pieśni maryjne w wykonaniu pana Tomasza, i która zarazem jest cegiełką na rzecz nowomiejskich organów.
Promowanie wartości chrześcijańskich odbywało się także w trakcie licznych wystaw i odczytów. Wystawa, którą warto odwiedzić to zdjęcia panów Janusza Laskowskiego i Krzysztofa Kliniewskiego pt. „Kapliczki przydrożne jako znak wiary i tradycji w powiecie nowomiejskim”. Fotografie wystawione są do 23 listopada w nowomiejskiej Bibliotece Publicznej.
21 października odbyła się uroczysta Msza św. przygotowana przez młodzież naszego gimnazjum. Wzięli w niej udział przedstawiciele szkół z powiatu – Bratania, Marzęcic oraz nowomiejskich szkół podstawowych. Słowo Boże do zgromadzonej młodzieży wygłosił ks. proboszcz, a modlitwę powszechną odczytali dyrektorzy poszczególnych szkół.
W trakcie podsumowania wydarzeń Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbyło się w Nowomiejskim Domu Kultury nagrodzono osoby, które zajęły wysokie miejsca w poszczególnych konkursach. Glos zabrali przedstawiciele miasta w osobie pani burmistrz Aliny Kopiczyńskiej, powiatu, który reprezentował starosta Stanisław Czajka oraz parafii w osobie ks. proboszcza Zbigniewa Markowskiego. Wszyscy z satysfakcją mówili o DKCH, o wartościach, które niosą one za sobą oraz o coraz większym zaangażowaniu parafian, a szczególnie młodzieży w tego rodzaju inicjatywy.

« 1 2 3 4 5 »

zarządzanie

Footer