Parafia św. Tomasza Apostola - Nowe Miasto Lubawskie / Nowe Miasto n. Drwęcą

Kronika parafialna

Odpust parafialny 2007

ODPUST MATKI BOŻEJ ŁĄKOWSKIEJ 2007
REKOLEKCJE PARAFIALNEDrugiego września, w niedzielę rozpoczęliśmy nasze rekolekcje, przygotowujące nas do odpustu Matki Bożej Łąkowskiej. W tym roku poprowadził je ks. Sławomir Zedlewski pochodzący z naszej parafii, a obecnie będący proboszczem w Radoszkach. Nauki ojca rekolekcjonisty przejmujące, poruszające głębie naszych serc i sumień dotyczyły naszego osobistego powołania do świętości i realizowania go w codzienności. We wtorek 4 września kopia figury Matki Bożej udała się drogą wodną do pierwotnego miejsca kultu – do ruin klasztoru w Łąkach.Tam w niemalże cudem odmienionej pogodzie odprawiliśmy Mszę św. i w procesji różańcowej przyprowadziliśmy Matkę Bożą do Bazyliki. W wigilię uroczystości odpustowych, nawiązując do dawnych tradycji odprawiona została procesja różańcowa wokół Bazyli, a następnie czuwanie. Od 22.30 czuwanie prowadziła młodzież przy oprawie muzycznej zespołu parafialnego Levemus Corda. O północy Mszę św. celebrował ks. Wojciech Kiedrowicz proboszcz w Sampławie. Od rana przybywali do naszego sanktuarium pątnicy.O godz. 9.15 kapłani pracujący w naszej parafii i przybyli na uroczystości odpustowe zawierzyli się Matce Bożej, a swoje słowo skierował do nich Abp Edmund Piszcz, on też przewodniczył Sumie odpustowej i wygłosił homilię.O godz. 14.00 Ks. Abp błogosławił, jak zwykle licznie przybyłe, dzieci. Tym radosnym wydarzeniem zakończyliśmy tegoroczne uroczystości odpustowe.


Biblioteka parafialna

Biblioteka parafialna wznawia działalność

ul.Kościelna 3
Nowe Miasto Lubawskie

Na czytelników czekają ciekawe książki!

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
w środę 9:00 - 11:00
w piątek 16:00 - 18:00Nowa placówka kulturalna, Biblioteka Parafialna zaprasza wszystkich zainteresowanych dobrą książką.
Księgozbiór biblioteki jest bogaty w literaturę filozoficzno-religijną, ale też w klasyczną literaturę piękną autorów polskich i obcych oraz książki dla dzieci.
Na zbiory biblioteki (liczące ok. 3000woluminów) złożyły się książki z dawnej biblioteki PAX-u oraz księgozbiorów prywatnych zmarłych ks. ks. Alfonsa Mechlina, Czesława Burczyka i Gerarda Rutkowskiego z Tylic. Znaleźć też można pojedyncze egzemplarze książek sygnowanych przez: ks.Leszka Lewandowskiego, Teresę Miotk, Zofię Bednarczyk.
Księgozbiór jest w trakcie opracowania: inwentaryzowanie, sygnowanie, klasyfikowanie oraz katalogowanie. W pierwszej kolejności sporządzany jest katalog alfabetyczny. W dalszej perspektywie planuje się wykonanie katalogu rzeczowego, ze szczególnym rozbudowaniem działów:
1-FILOZOFIA i 2 - RELIGIOZNAWSTWO

PODZIAŁ KSIĘGOZBIORU NA DZIAŁY
0 WIEDZA OGÓLNA
030 WYDAWNICTWA INFORMACYJNE.
1 FILOZOFIA
101 FILOZOFIA JAKO NAUKA
11/12 METAFIZYKA
14 ŚWIATOPOGLĄD
159.9 PSYCHOLOGIA
171 ETYKA OGÓLNA
172 ETYKA SPOŁECZNA
173 MORALNOŚĆ RODZINNA
174 ETYKA ZAWODOWA
175 MORALNOŚĆ A ROZRYWKI
176 ETYKA SEKSUALNA
177 ETYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH
178 NAŁOGI
179 RÓŻNE ZAGADNIENIA ETYCZNE
2 RELIGIOZNAWSTWO. MITOLOGIA
21 TEOLOGIA
22 PISMO ŚWIĘTE. BIBLIA
23 TEOLOGIA DOGMATYCZNA
231 BÓG, DUCH ŚWIĘTY, CUDA
232 JEZUS CHRYSTUS
235 ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
24 ŻYCIE RELIGIJNE
252 KAZANIA
26 KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI
262 ORGANIZACJA I ADMINISTRCJA KOŚCIELNA
264 LITURGIA
265 SAKRAMENTY
266 MISJE
267 STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE RELIGIJNE
268 KATECHIZACJA
271 ZAKONY
28 KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE
29 RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE
292 MITOLOGIA KLASYCZNA
296 JUDAIZM
297 ISLAM
299 INNE RELIGIE
3 NAUKI SPOŁECZNO-POLITYCZNE
31 SOCJOLOGIA
32 NAUKI POLITYCZNE
33 NAUKI EKONOMICZNE
37 OŚWIATA I WYCHOWANIE
39 ZWYCZAJE I OBYCZAJE. FOLKLOR
5 NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
6 NAUKI PRAKTYCZNE
61 MEDYCYNA
64 GOSPODARSTWO DOMOWE
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
8 JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA PIĘKNA
80 JĘZYKOZNAWSTWO I LITERATURA
821 LITERAURA PIĘKNA OBCA
821.162.1-3 LITERATURA PIĘKNA POLSKA
821-93 LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI
9 GEOGRAFIA. HISTORIA. BIOGRAFIE
913(4/9) GEOGRAFIA KRAJÓW
913(438) GEOGRAFIA POLSKI
929-052 BIOGRAFIE ZBIOROWE
929-052A/Z BIOGRAFIE INDYWIDUALNE
94(100) HISTORIA ŚWIATA
94(100) “1939/1945” II WOJNA ŚWIATOWA
94(3) HISTORIA STAROŻYTNA
94(438) HISTORIA POLSKI


PIESZA PIELGRZYMKA ZIEMI LUBAWSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

Drugiego sierpnia 2007 r. po Mszy św. o godz. 6.30 wyruszyła Grupa Nowomiejska Pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Na Mszę św. przybyli pielgrzymi z Lubawy dla których byto już drugi dzień pielgrzymowania, oraz liczni mieszkańcy i pontnicy z naszego miasta i okolic. Mszę św. celebrowali duszpasterze grup pielgrzymkowych pod przewodnictwem Ks. Bpa Józefa Szamockiego, który już po raz trzeci pielgrzymuje w ogólnodiecezjalnej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku na pielgrzymi szlak wyruszyło nieco mniej pielgrzymów, było to siedemdziesięciosobowa wspólnota. Ponad połowę stanowili pielgrzymi idący pierwszy raz. Zasadniczym hasłem, które towarzyszy naszym pielgrzymkom od chwili powstania jest „Niesienie pomocy Ojcu Świętemu” – przez modlitwę w jego intencji. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas refleksji, dlatego tematy konferencji wypływały z myśli przewodniej obecnego roku duszpasterskiego – „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”.


Pielgrzymka do Lip 2007

PIESZA PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ LIPSKIEJ

W niedzielę 01 lipca 07 r. o godz. 8.00 spod nowomiejskiej bazyliki wyruszyła piesza pielgrzymka do Lubawy na uroczystości odpustowe Matki Bożej Lipskiej. Bez mała dwustuosobowa grupa wiernych czcicieli Matki Bożej w czasie pielgrzymiego trudu modliła się i Słowo Boże, aby dać odpowiedź na powołanie, jakim Bóg nas obdarzył. Po nieszporach odprawionych w farze lubawskiej wszyscy przybyli pielgrzymi udali się w uroczystej procesji z figurą Matki Bożej do Lip. Uroczystościom przewodniczył Biskup Diecezjalny Toruński J.E. Andrzej Wojciech Suski. Tegoroczny odpust w Lipach zgromadził liczne rzesze duchowieństwa i wiernych.


UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA ŚW. TOMASZA AP.

W niedzielę pierwszego lipca obchodziliśmy zewnętrzną Uroczystość Św. Tomasza Apostoła, patrona naszej wspólnoty parafialnej. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Wojciech Suski. Uroczystość odpustowa rozpoczęła Dni Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach tych obchodów zaplanowano wiele imprez kulturalnych; między innymi koncert pianistki Dominika Eska występującej z recitalem fortepianowym oraz wokalistki Joanna Nehring. Na zakończenie Dni Nowego Miasta miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W Bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła zabrzmiały sława „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Mistrzowska recytacja poematu wraz z towarzyszącą muzyką stworzyły nastrój do medytacji poetyckich treści i zadumania nad tajemnicą stworzenia świata. Przejmującą ciszę przerywały jedynie rzucane niczym mocne akordy lub delikatnie sączone przez światło witraży słowa … Płynące z głębi, wzruszające i trwale zapadające w pamięć. Muzyka, subtelna i wyciszona, stanowiła doskonałe tło, na którym rozgrywała się aktorska, doskonała interpretacja. Zaduma, pełna napięć i rozmodlenia towarzyszyła od początku do końca zgromadzonym licznie słuchaczom, którzy odpowiedzieli długimi owacjami w dowód wdzięczności za duchową ucztę.


W niedzielę Najświętszej Trójcy 3 czerwca 2007 o godz. 12.30 uroczystą Mszę św. Prymicyjną odprawił nasz parafianin ks. Daniel Edward Kołakowski. W Zielone Świątki w katedrze warszawskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Abpa Kazimierza Nycza. Przyjęcie święceń poprzedziły lata formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Uroczysta Eucharystia zgromadziła wspólnoty neokatechumenalne, rodzinę, przyjaciół i wspólnotę parafialną. Ks. Neoprezbiter po urlopie rozpocznie pracę duszpasterską w Archidiecezji Warszawskiej, po czym w zależności od oceny przełożonych może być skierowany do pracy w miejsca, gdzie potrzeba duszpasterzy.


18 maja 2007 w rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka, podczas Mszy świętej o godz. 8.00 Ks. Bp Andrzej Suski dokonał poświęcenia sztandaru SP im. Jana Pawła II. Uroczystości zgromadziła władze miasta; Madę Miasta i Burmistrz panią Alinę Kopiczyńską, społeczność Szkoły, delegacje i wiernych naszej parafii. W homilii Ks. Bp przypomniał jak wielką miłością Jan Paweł II kochał Ojczyznę i nas wszystkich swoich rodaków. Przyjmując imię tego Wielkiego Polaka społeczność szkolna zobowiązuje się do naśladowania go i wypełniania jego nauczania.
Po południu Ks. Bp udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży klas trzecich naszego Gimnazjum. Na zakończenie uroczystości dokonał poświęcenia ołtarza św. Tomasza Ap., który powrócił do naszej bazyliki po renowacji, odzyskawszy swój dawny blask.


Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Ks. Andrzej LEWANDOWSKI; doktor nauk biblijnych, profesor WSD w Toruniu i Proboszcz parafii w Biskupicach. Pochowany został na naszym cmentarzu parafialnym 14 maja 2007 r. Po wyprowadzeniu zwłok z kaplicy cmentarnej nastąpiło modlitewne czuwanie przy trumnie w bazylice. Mszy św. pogrzebowej, którą koncelebrowało stu kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Józef Szamocki.

ŚP. KSIADZ ANDRZEJ LEWANDOWSKI,
DOKTOR TEOLOGII
(ur. 29.11.1954 zm. 11.05.2007)

Urodził się 29.11.1954 r. w Nowym Mieście Lubawskim w rodzinie Franciszka i Leokadii z d. Zmudzinskiej. W latach 1961-1969 uczył się w Szkole Podstawowej, a w latach 1969-1973 w Liceum Ogolnoksztalc4cym im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub., gdzie w 1973 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.
Od 1975 r. studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie w 1980 r. otrzymał święcenia diakonatu. 17 maja 1981 r. z rąk ks. biskupa Zygfryda Kowalskiego otrzymał święcenia kapłańskie. W tym tez roku obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. H. Muszyńskiego pt. „Słowo zbawienia w Jk 1,1 y.21-22 ". Był wikariuszem w nastqpujących parafiach: Koszelewy (1981-1983), Nieżywięć (1983-1984), Pruszcz Pomorski(19841988), Działdowo (1988-1989). Jako kleryk i jako kapłan odbył piesze pielgrzymki do Częstochowy.
W 1987 r. uzyskał licencjat na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. biskupa H. Muszyńskiego pt. „Slowa zycia (Dz 7,38) na tle Starego Testamentu ". Od 1989 do 1993 studiował biblistykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie 22.11.1993 r. uzyskał doktorat z teologii biblijnej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Wyrażenie logia dzonta (D.7,38) w świetle tradycji starotestamentalnej ". Promotorem w przewodzie doktorskim był ks. dr hab. Julian Warzecha.
Od 1994 r. wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu oraz w Kolegium Teologicznym Diecezji Toruńskiej, a od 1995 r. także w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Po studiach pracował w latach 1993-1995 w Toruniu. Publikował artykuły oraz homilie.
27.08.1995 r. został przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego mianowany proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Biskupicach. Był ojcem duchownym dekanatu bierzgłowskiego. Jako proboszcz sumiennie pełnił obowiązki duszpasterskie oraz troszczył się o stan materialny parafii. W tyrn czasie zakończono budowę kostnicy, wyremontowano dach kościoła oraz uporządkowano otoczenie świątyni. Jego staraniem wybudowano i wyposażono budynek nowej plebani w Biskupicach.
Jesienią 2004 r. dwukrotnie poddał się operacji i rozpoczął leczenie choroby nowotworowej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Z powodu choroby 1 lipca 2005 r. został zwolniony z funkcji proboszcza i jako rezydent zamieszkał w Zamku Bierzgłowskim. Cały czas przechodził leczenie: radioterapię, chemioterapię oraz rehabilitację. Odprawiał Mszę św., odmawiał modlitwę brewiarzową i różaniec.
23.04.2007 r. został przewieziony do hospicjum Światło w Toruniu. Z wiarą przyjmował cierpienia i z pokorą każdą pomoc. Byt to czas świadomego, w głębokim pokoju przezywanego, przygotowania do spotkania z wiecznością. Zmarł 11 maja 2007 r. o 6.30 rano w otoczeniu najbliższej rodziny, do której wypowiedział słowa „Oddajcie mnie Bogu". Został pochowany 14.05.2007 r. w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście Lubawskim.
Drugiego kwietnia obchodziliśmy drugą rocznicę śmierci Sługi Bożego papieża Jana Pawła II. W naszym mieście uczciliśmy pamięć naszego wielkiego Rodaka Mszą świętą w intencji rychłej beatyfikacji, w której wzięła udział społeczność SP im. Jana Pawła II, przedstawiciele władz miasta i wierni. Wieczorem tego dnia została odprawiona Droga Krzyżowa ulicami miasta, której rozważania przygotowała wspólnota Kościoła Domowego.Jak co roku młodzież w Niedzielę Palmową gromadzi się w katedrze w Toruniu by razem z Ks. Biskupem modlić się i we wspólnocie przeżywać tajemnice naszej wiary.


Również i z naszej parafii grupa młodzieży pod opieką ks. Grzegorza Kopcia udała się do stolicy naszej Diecezji by włączyć się w modlitwę i dać świadectwo swej wiary oraz zamanifestować jedność lokalnego Kościoła. W świętowanie Dnia Młodzieży czynnie zaangażował się nasz zespół parafialny Levemus Corda, który grał w czasie liturgii w katedrze a następnie wystąpił z koncertem w kościele św. Katarzyny.


« 1 2 3 4 5 »

zarządzanie

Footer